Elektronik:

Kort fortalt:
Uddannelsen som svagstrømsingeniør, har givet mig en bred viden om elektronik. En viden der primært bruges til, at skabe små hjælpekredsløb til brug for indlejrede enheder (microcontrollere) - foruden interfaces til andre elektriske enheder - eks. tilkobling af motor, sensorer eller bluetooth til et microcontrollerkredsløb.

RS232 sniffer
En gang imellen, er der også brug for et elektrisk hjælpeværktøj, så strikker jeg også sådan et sammen. Et eksempel på dette kunne være en 'sniffer', der kan opfange beskeder imellem enheder, der bruger seriel kommunikation - information, der så kan vises i en terminal på computeren osv.
Således, en del viden om elektronik. Dog bruges elektronikken primært til, at få koblet systemer sammen, så deres funktionalitet kan programmeres (firmware).


"...Scientists investigate that which already is;
Engineers create that which has never been..."

- Albert Einstein
Til toppen