Hvad kan vi

Udover hjemmesider, besidder vi en hel del forskellige kompetencer, som vi gerne tilbyder til andre. Generel programmering, grafik, logoer, ikoner og konceptudvikling.

Hjemmesider

Vi laver hjemmesider i alle afskygninger, hvad enten det er nye sider, eller ‘renovering’ af gamle hjemmesider. Tag fat I os så kan vi tage en uforpligtende snak om jeres ønsker

Webshops

Mange har en drøm om, at sælge produkter og services via internettet – vi gør det muligt, at få oprettet en online butik, så du kan forfølge dine drømme om succes på nettet. Tag endelig fat i os og hør om de muligheder vi kan tilbyde.

SEO

SEO står for ‘Search Machine Optimization’ og er grundlæggende et udtryk for, hvor højt man ligger på Google, hvis der bliver søgt på givne ord. Mange virksomheder stræber efter, at ligge øverst og vi hjælper jer til, at opnå en langt bedre position.

Idéudvikling

Idéudvikling er noget af det sjoveste vi ved. Det starter gerne med et problem og så udarbejder vi et løsningsforslag til, hvordan dette problem kan løses. Enten vha. programmering eller vha. en kombination af programmering og elektronik.

Wordpress

De fleste sider vi laver, er lavet i wordpress. WordPress gør det utrolig let, at opdatere (også for jer), når siden er på plads. Vi tilbyder også undervisning og support i WordPress.

Grafik

Ingen hjemmesider uden grafik. Grafik dækker her over både: Ikoner, logoer og grafisk opsætning. Vi har erfaring fra reklamebureauer og andre steder, der gør os i stand til, at komme med kvalificerede oplæg til jeres grafiske udtryk.

Elektronik

Udover programmering har vi kompentencer indenfor electro-engineering. Dvs. vi er i stand til at udvikle prototyper af forskellige slags elektronik. Elektronik er lige fra lodning af printplader til programmering af indlejret elektronik.

Prototyper

Ganske som ‘idéudvikling’ har vi også kapacitet til, at udvikle diverse prototyper (til en hvis grad). Prototyper kan have karakter af webapps helt til Internet-of-Things systemer. F.eks. elektronik, der kan styres via internettet.